Lejers pligter og ansvar

LEJERS PLIGTER OG ANSVAR:

De anførte tidspunkter for nøgleudlevering skal overholdes med mindre andet aftales. Anfør i ”min side” hvornår i forventer at ankomme til feriehuset, så husejer har en relativt nøjagtig indikation af jeres ankomsttidspunkt og derved kan planlægge sin dag derudfra. Er i forsinkede bedes i sende SMS eller ringe med ændrede ankomsttider. Medbring venligst også kørselsvejledning, og send en sms som angivet når I kører fra lufthavnen eller passerer grænsen.

Det påhviler dig som lejer straks ved overtagelse af ferieboligen og senest 48 timer fra lejeperiodens start eller umiddelbart efter konstatering af en skade, fejl eller mangler - og fra det sted, hvor skaden/fejlen/manglen er konstateret - at rette henvendelse til sydensferiehuse.dk på telefon +45 50567624 eller på mail info@sydensferiehuse.dk

Vær desuden opmærksom på, at hændelser som kan kategoriseres som Force Majeure ikke er erstatningsberettigende. Dette gælder eksempelvis, strømnedbrud, storme med mere.

Ferieboligen skal efterlades opryddet. Skrald skal være tømt, køleskab skal være tømt, opvasken ordnet og feriehuset skal stå helt parat til rengøring. Rengøring af feriehuset er inkluderet i prisen i alle feriehuse. Al linned og håndklæder bør efterlades i ét rum.

Såfremt feriebolig ikke efterlader feriehuset i opryddet stand kan lejer opkræves for ekstra oprydning.

Ved indgåelsen af lejeaftalen erklærer lejer, at lejer ikke vil rejse krav overfor Sydensferiehuse.dk og ejeren af ferieboligen, i tilfælde af ulykker på ejendommen, herunder ved brugen af eventuel swimmingpool. Vi gør opmærksom på at opsyn ved swimmingpoolen er lejernes ansvar.

Eventuelt Indbetalt sikkerhedsdepositum tilbagebetales efter lejemålets ophør, såfremt boligen afleveres i behørig og rengjort stand. Lejerens ansvar for skader mm. er bevaret, selvom det måtte overstige beløbet for indbetalt depositum.

Lejer er selv ansvarlig for eventuelle skader på/tab af eget medbragt løsøre og værdigenstande i tilfælde af svigt eller brud på boligens installationer, tyveri mm.