Persondatapolitik

 PERSONDATAPOLITIK

-Hvad gør vi med dine personlige oplysninger?

For at du kan indgå aftale med os på www.sydensferiehuse.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer/mobilnummer
  • E-mail adresse
  • Nationalitet
  • Vi foretager kun registreringen af dine personoplysninger med henblik på varetagelse af vores relationer med dig.

Personoplysningerne registreres hos sydensferiehuse.dk APS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Sydensferiehuse.dk APS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på Sydensferiehuse.dk er Sydensferiehuse.dk APS

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til Sydensferiehuse.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Sydensferiehuse.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Sydensferiehuse.dk APS via e-mail info@sydensferiehuse.dk