Priser

PRISER

De ved bestillingen anførte priser vil altid være bindende for sydensferiehuse.dk, dog med forbehold for eventuelle fejl. Desuden kan priserne løbende ændres uden varsel i tilfælde af ændringer i valutakursen. Alle anførte beløb er prisen pr. uge for hele ferieboligen og er i danske kroner eller Euro. En uge er normalt defineret som inkluderende 7 nætter med mindre andet er anført.

Antal personer inkluderet i prisen

Det under hvert feriehus anførte antal personer må ikke, uden eventuel forudgående aftale med sydensferiehuse.dk, overskrides. Børn i alle aldre tæller med i antal personer (med mindre andet er aftalt). Efter aftale kan ekstra personer tilkøbes mod tillæg. Såfremt det konstateres at det aftalte max. antal personer overskrides kan ejeren og/eller Sydensferiehuse.dk annullere aftalen med øjeblikkelig virkning og uden yderligere varsel bortvise samtlige beboere. Lejerne vil i disse tilfælde ikke være berettiget til nogen form for kompensation.