Reklamationer

Reklamation

Vi gør det bedst mulige for, vi kan for at sikre, at de feriehuse vi har udvalgt er bekvemmelige, har venlige, professionelle og imødekommende husejere og er i god stand. Vi vælger således kun de feriehuse, vi selv ville elske at holde ferie i. Vi har mere end 15.000 gæster hvert år og modtager ca. 4-5 reklamationer om året. Det er således særdeles vanskeligt, at tilfredsstille alle og forventningerne og drømmene kan være meget forskellige. Når man bor lokalt i autentiske oplevelser har man ikke en professionel hoteldirektør gående, men derimod dedikerede husejere, der virkelig gør deres bedste for at leve op til de udenlandske turisters forventninger og ønsker. Derfor er de altid villige til at handle på en reklamation! Derfor husk at sige til MED DET SAMME, hvis der er et problem, eller hvis noget ikke lever helt op til forventningerne.

Hvis vi modtager en reklamation på et feriehus i catalonien, genbesøger vi altid feriehuset det kommende efterår for at se om der skulle være slækket på standarden. Lever huset ikke op til vores forventninger sletter vi huset af vores katalog. Vi ved nemlig at en ferie er ualmindelig vigtig for en familie. Det er ferieoplevelserne og minderne, man lader op på, når travlheden sætter ind. På  ferien har vi tid til hinanden og har mulighed for at lade op så den skal være i orden. Vi ved derfor godt, at vi sidder med et stort ansvar og det gør vi vores bedste for at leve op til i udvælgelsen og beskrivelsen af feriehuset. Vi plejer derfor at sige ”Vi lover ikke noget vi ikke kan holde”.

Vi arbejder ud fra en ansvarlig turisme med fælles fordele - og fælles ansvar og med fuld repsekt for det lokale miljø.  Vi opererer således kun i behagelig afstand fra masseturismen. Vi tror på at man er bedst mulig gæst, når vi respektfuldt møder værten og at en gensidig respekt gæst og vært imellem vil give dig som gæst den bedst tænkelige rejseoplevelse.  Husk derfor at du befinder dig langt fra masseturismen og at en respektfuld dialog altid er vejen frem i mødet med din vært!

Skulle der mod forventning ske fejl eller mangler i dit feriehus, beder vi dig om at kontakte os straks telefonisk på +45 5056 7624 eller på mail info@sydensferiehuse.dk .

Reklamationer

Såfremt du, som lejer, ved ankomsten til feriehuset, eller senest 48 timer efter ankomst, alligevel konstaterer en mangelfuld rengøring, skader eller mangler ved feriehuset, påhviler det dig som lejer straks at reklamere til sydensferiehuse.dk, idet du som lejer ellers mister retten til at gøre manglen gældende. Du som lejer skal desuden tillade sydensferiehuse.dk en rimelig tidsfrist til at afhjælpe skaden/manglen.

Afrejse fra feriehuset før lejemålets udløb, uden forudgående aftale med Sydensferiehuse.dk, sker for lejers egen regning og risiko. Som lejer risikerer du således ikke at kunne ophæve lejemålet ved væsentlige mangler eller at have krav på erstatning eller forholdsmæssigt afslag så længe en mangel forringer det lejedes værdi for lejeren. Det skyldes, at du som lejer selv har umuliggjort en afhjælpning eller udbedring af den eventuelle skade eller en evt. overflytning til et andet feriehus.

Sydensferiehuse.dk forbeholder sig retten til, i forbindelse med en reklamation, om muligt - og efter sydensferiehuse.dk´s beslutning - at afhjælpe denne ved at overflytte jer som lejere til et andet feriehus af tilsvarende pris og kvalitet. Såfremt den fremsatte reklamation efter din mening som lejer, ikke er blevet tilfredsstillende løst under lejeperioden, skal den for efterfølgende behandling fremsættes skriftligt over for sydensferiehuse.dk senest 14 dage efter lejeperiodens ophør.

Skriftlige reklamationer skal stiles pr. mail til:

Sydensferiehuse.dk på mail: info@sydensferiehuse.dk

Et eventuelt erstatningsansvar omfatter kun direkte økonomisk skade. For indirekte skade (følgeskade) eller skade af ikke- økonomisk art (ideel skade) kan sydensferiehuse.dk eller feriehusets ejer ikke drages til ansvar.